Posjete korisnicima

Od dana 18. 05. 2020. godine prema naputcima HZJZ i nadležnog Ministarstva dopuštene su posjete korisnicima uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera. Posjete korisnicima će biti omogućene svaki dan u vremenu od 13.00 do 14.00 sati, uz prethodnu telefonsku najavu na broj mob. 098 714 402 ili 696 411. UPUTA PRILIKOM POSJETA KORISNICIMA: – Posjete pokretnim

Continue Reading