Javna nabava

Javna nabava 2022

Javna nabava 2021

Kruh i krušni proizvodi

Poziv- kruh i ostali krušni proizvodi

Troškovnik – kruh i krušni proizvodi

Materijal i sredstva za higijenu

Materijal i sredstva za čišćenje

Mlijeko i mliječni proizvodi

 

Voće i povrće

Riba i proizvodi od ribe

Materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika

Kotlovi za centralno grijanje

Javna nabava 2020

Javna nabava 2019

Bolnička signalizacija

Kruh i krušni proizvodi

Materijal i sredstva za čišćenje

Materijal i sredstva za higijenu

Materijal za zdravstvenu zaštitu

Mlijeko i mliječni proizvodi

Prehrambeni proizvodi

Riba i proizvodi od ribe

Svježe meso

Voće i povrće

Javna nabava 2018

Opći dio

Skip to content