O starijima

U dijelu doma u kome su smještene stare osobe na stalnom smještaju je 36 osoba. Njima dom pruža usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, zdravstvene usluge, usluge socijalnoga rada, te uključenje u aktivnosti Doma prema vlastitoj želji i interesima.

Dom za starije i nemoćne osobe Metković - O starijima

Načela UN-a o skrbi za starije osobe

Neovisnost

Starijim osobama trebalo bi omogućiti sljedeće:

 • dostupnost prikladne hrane, vode, stanovanja, odjeće i zdravstvene skrbi kroz osiguranje dohotka, obiteljske podrške i potpore zajednice
 • mogućnost rada ili pristup drugim aktivnostima kojima bi se osigurao dohodak
 • mogućnost sudjelovanja u odlučivanju kada i prema kojem rasporedu će ići u mirovinu
 • pristup odgovarajućim obrazovnim programima i programima obuke za stjecanje različitih vještina
 • život u sigurnoj sredini koja se može prilagoditi osobnim potrebama i promijenjenim sposobnostima
 • život u vlastitom domu što je duže moguće

Društveno sudjelovanje

Starije osobe trebale bi:

 • ostati sastavni dio društva, aktivno sudjelovati u tvorbi i provedbi politike koja izravno utječe na njihovo blagostanje, kao i podijeliti svoja znanja i vještine s mlađim naraštajima
 • tražiti i stvoriti mogućnost za rad na korist svojoj društvenoj zajednici i za dragovoljno uključivanje u aktivnosti koje su primjerene njihovim interesima i sposobnostima
 • organizirati pokrete ili udruge starijih ljudi

Skrb

Starije osobe trebale bi:

 • imati koristi od svoje obitelji i zaštite i skrbi koju im pruža zajednica u skladu s društvenim stavom i kulturnim vrijednostima društva u kojem žive
 • imati pristup socijalnim i zakonodavnim službama zbog poboljšanja samostalnosti, zaštite i skrbi
 • moći koristiti odgovarajuće razine institucionalizirane skrbi kojom bi se osigurala zaštita, rehabilitacija te socijalni i društveni poticaji u humanoj i sigurnoj sredini
 • moći ostvarivati ljudska prava i temeljne slobode tijekom boravka u bilo kakvoj ustanovi za skrb, liječenje ili prihvat starijih osoba, uključujući cjelovito poštivanje njihovih vjerovanja, dostojanstva, potreba i privatnosti, kao i prava na odlučivanje o vlastitoj skrbi i kvaliteti življenja

Samoispunjenje

Starije osobe trebale bi:

 • imati mogućnost ostvarenja cjelovita razvitka vlastitih potencijala
 • imati pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i rekreacijskim sredstvima društva u kojem žive

Dostojanstvo

Starije osobe trebale bi:

 • moći dostojanstveno i sigurno živjeti te biti zaštićeni od izrabljivanja i tjelesnog i duševnog zlostavljanja
 • biti sigurni da će se s njima postupati pošteno, bez obzira na dob, rasnu ili etničku pripadnost, invaliditet ili drugi status, kao i da će biti cijenjeni bez obzira na svoj gospodarski doprinos.

10 zapovijedi kako stare osobe učiniti sretnima

Ne dajte da starije osobe osjete da su vam na teret, ništa ih ne boli više od ovisnosti. Dobro se brinite o njima, ostarjet će u manjoj žurbi i s manjim poteškoćama. Nemojte ih karati zbog njihovih nemoći, dosta je već što ih podnose.

 • Izvjestite ih o njihovim pravima i pomozite im: Oni više vole pravdu nego milostinju.
 • Posjećujte ih bez žurbe, pišite im, razonodite ih razgovorom: To im donosi prave radosti.
 • Slušajte ih strpljivo jer više vole pripovjedati svoja sjećanja, nego slušati vaša.
 • Oprostite im zbog nestabilna pamćenja: Bit ćete im slični u njihovim godinama.
 • Budite ljubazni: stare osobe su preosjetljive: Obična ih sitnica učini sretnim ili ih ožalosti.
 • Omogućite im da se koriste prednostima napredka: slušne proteze, kućni komfor, novine, radio, televizija...
 • Dopustite im da što dulje ostanu u vlastitim kućama i u što boljim uvjetima, više ćete ih usrećiti: Svaka promjena u njihovim navikama za njih je uzrok emotivnog šoka.
 • Poduprite njihove kontakte s djecom i mladima: Svi će uživati.
 • Pustite ih da što više uživaju u zdravoj slobodi koja im je ostala: izlaziti, baviti se nečim, zabavljati se, uzgajati cvijeće i gajiti sjećanja.
 • Ljubite ih onako kako biste željeli biti ljubljeni vi kad jednog dana zauzmete njihovo mjesto.