O domu

Osnivač Doma za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obnaša Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Sjedište Doma je u ulici Ante Starčevića 25.

Dom za starije i nemoćne osobe Metković - O Domu

Općenito o domu

Dom za starije i nemoćne osobe Metković

Osnivač Doma za starije i nemoćne osobe i tjelesno ili mentalno oštećene osobe Metković je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obnaša Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Sjedište Doma je u ulici Ante Starčevića 25.

Dom starijim i nemoćnim osobama pruža usluge stanovanja, prehrane, njege i brige o zdravlju te organizirane radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena. Kapacitet ovog dijela ustanove je 28 ležaja u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama te 8 apartmana za jednu osobu. U planu je širenje spomenute djelatnosti Doma i to na usluge pomoći i njege u obitelji te na poludnevni ili cjelodnevni boravak starijih osoba.

Dom ima podružnicu koja nije pravna osoba, a nad njenom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze ima Dom. Naziv podružnice je Centar za radnu terapiju, a djelatnost je pružanje usluga osobama s posebnim potrebama. Vodi se briga o njihovu zdravlju, prehrani, osposobljavanju u posebnim uvjetima, provodi se medicinska i psihosocijalna rehabilitacija te se organizira provođenje slobodnog vremena.

Nudi se stalni smještaj za 20, a cjelodnevni boravak za 36 osoba. Strategija razvoja Doma temelji se na senzibiliziranju zajednice s ciljem kvalitetnijeg starenja te uključivanja osoba s posebnim potrebama u život zajednice ravnopravnih građana.

Kronologija nastanka ustanove

Sve je počelo 1994. godine. Vesela Mozetić imala je viziju i dovoljno predanosti i ljubavi i organizirala je pomoć osobama sa smetnjama u razvoju, u čemu joj je svesrdno pomagala skupina roditelja. Zahvaljujući nesebičnoj pomoći Miše Glavinića, njihova je udruga na korištenje dobila prostor u prizemlju fizioterapijskog centra Sprčić i odmah se krenulo u uređenje prostora. Na početku je postajala samo dobra volja, vjera i ljubav, a financijska je pomoć dolazila iz donacija velikog broja dobrih ljudi. Tako je u Metkoviću nastala udruga osoba sa smetnjama u razvoju Nada. Dom za starije i nemoćne osobe Metković Udruga je osnovana 20. svibnja 1995. g. i u njoj su zaposleni djelatnici koji su se skrbili o korisnicima i provodili program. Udruga je za svoga postojanja često bila na rubu opstanka, a izmjenom Zakona o udrugama i načinu financiranja udruga Nada se 31. ožujka 1997. g. konačno gasi i svi djelatnici ostaju bez posla i završavaju na Zavodu za zapošljavanje.

Administrativna borba za preregistriranje udruge Nada u dječji vrtić istog imena trajala je godinu dana. Tadašnje Ministarstvo prosvjete i športa na čelu s ministricom Ljiljom Vokić preuzima financiranje plaća stručnih djelatnika, a ostatak troškova nastavlja se financirati donacijama.

Što je potrebno za smještaj u Dom?

  • Zahtjev za smještaj u dom (u prilogu)
  • Domovnica - preslik
  • Rodni list - preslik
  • Osobna iskaznica - preslik
  • Zdravstvena potvrdnica
  • Izjava o pristanku na smještaj (u prilogu)
  • Odrezak od posljednje mirovine - preslik
  • Prilikom smještaja dostaviti Izjavu o plaćanju razlike ili pune cijene smještaja (ovjerenu kod javnog bilježnika) ukoliko mirovina nije dostatna za podmirenje troškova smještaja u Domu.

Kapacitet doma

Stariji i nemoćni

28 ležaja

u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama

8 apartmana

za jednu osobu

36 osoba

na stalnom smještaju

Psihosocijalna rehabilitacija

20 osoba

na stalnom smještaju