O starijima

U dijelu doma u kome su smještene stare osobe na stalnom smještaju je 36 osoba. Njima dom pruža usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, zdravstvene usluge, usluge socijalnoga rada, te uključenje u aktivnosti Doma prema vlastitoj želji i interesima.

Dom za starije i nemoćne osobe Metković - O starijima

Pismo pape Ivana Pavla II

Papa Ivan Pavao II

Mojoj braći i mojim sestrama starije dobi!
Zbroj naše dobi sedamdeset je godina,
ako smo snažni, i osamdeset;
a većina od njih muka je i ništavost:
jer prolaze brzo, i mi letimo odavle (Ps 90 [89], 10).

U vrijeme kad je psalmist napisao ove riječi, dob od sedamdeset godina bila je visoka starost, i malo je bilo onih koji bi je nadmašili. Danas, zahvaljujući napretku medicine i svim poboljšanjima gospodarskih i društvenih uvjeta, trajanje života znatno se produžilo. No unatoč tomu činjenica je da godine brzo prolaze. Usprkos muci i bijedi koje ga obilježavaju, život je prelijep i predragocjen da bismo ga se zasitili.

Što je starost? Kadšto ljudi govore o njoj kao o jeseni života – kako je govorio već Ciceron uspoređujući je s protjecanjem godišnjih doba i s mijenama u prirodi. Postoji velika sličnost između ljudskoga bioritma i ciklusa prirode u koje spada i jesen. Istodobno, čovjek se razlikuje od svih ostalih stvarnosti koje ga okružuju, budući da je on osoba. Stvoren na sliku Božju, on je svjesno i odgovorno biće. I upravo svojom duhovnom dimenzijom čovjek proživljava i nizanje različitih, no uvijek kratkotrajnih razdoblja. Sveti Efrem Sirijski običavao je uspoređivati život s prstima jedne ruke, da bi tako istaknuo kako njegovo trajanje nije dulje od pedlja ili pak da bi označio kako svako životno razdoblje – baš kao i svaki prst – ima svoje obilježje, jer "prsti predstavljaju pet stuba kojima se čovjek postupno uspinje". Ako je dakle točno da su djetinjstvo i mladost za ljudsko biće razdoblja njegova oblikovanja i pripremanja za budućnost, kad, postajući svjesno svojih mogućnosti, izgrađuje planove za svoje zrelo doba, valja kazati da i starost ima svojih prednosti jer – kako primjećuje sveti Jeronim – ublažavajući silinu strasti, to životno doba "povećava mudrost", koja je većinom plod iskustva, jer je "vrijeme velik učitelj". U prošlim vjekovima ljudi su gajili veliko poštovanje prema starijim osobama. Latinski pjesnik Ovidije o tome je napisao: "Veliko je nekad bilo štovanje što ga je nadahnjivala sijeda glava." Nekoliko stoljeća prije toga grčki je pjesnik Fokilid preporučivao ovaj savjet: "Poštuj sijedu kosu: duboko štovanje što ga odaješ svome ocu iskazuj i starome mudracu."
A kako je danas?

Ako se nakratko osvrnemo na sadašnju situaciju, ustanovit ćemo da se u nekih naroda starost poštuje i vrednuje. Nasuprot tome, u drugih se ona mnogo manje poštuje i cijeni zbog određena mentaliteta kojemu je važna čovjekova neposredna korisnost i proizvodnost. Takvo stajalište često vodi podcjenjivanju onoga što nazivamo trećom ili četvrtom dobi, pa se stoga i same starije osobe pitaju je li njihovo postojanje baš korisno. Starije osobe pomažu da sva zemaljska zbivanja primamo s više mudrosti, jer su ih mijene kojima su prošle obdarile nadom i zrelošću. One su čuvarice zajedničkog sjećanja i stoga su povlaštene tumačiti cjelokupnosti zajedničkih vrijednosti i ideala koji reguliraju društveni život i njime upravljaju. Isključiti ih značilo bi, u ime nekoga moderniteta bez pamćenja, odbaciti prošlost u kojoj se ukorjenjuje sadašnjost.


"Ustani pred sijedom glavom; poštuj lice starca". Poštivanje starijih osoba nosi u sebi trostruku dužnost koju im valja iskazivati: prihvatiti ih, pomoći im i isticati njihove odlike.

Iz "Pisma starijim osobama" koje je napisao Ivan Pavao II.

10 zapovijedi kako stare osobe učiniti sretnima

Ne dajte da starije osobe osjete da su vam na teret, ništa ih ne boli više od ovisnosti. Dobro se brinite o njima, ostarjet će u manjoj žurbi i s manjim poteškoćama. Nemojte ih karati zbog njihovih nemoći, dosta je već što ih podnose.

  • Izvjestite ih o njihovim pravima i pomozite im: Oni više vole pravdu nego milostinju.
  • Posjećujte ih bez žurbe, pišite im, razonodite ih razgovorom: To im donosi prave radosti.
  • Slušajte ih strpljivo jer više vole pripovjedati svoja sjećanja, nego slušati vaša.
  • Oprostite im zbog nestabilna pamćenja: Bit ćete im slični u njihovim godinama.
  • Budite ljubazni: stare osobe su preosjetljive: Obična ih sitnica učini sretnim ili ih ožalosti.
  • Omogućite im da se koriste prednostima napredka: slušne proteze, kućni komfor, novine, radio, televizija...
  • Dopustite im da što dulje ostanu u vlastitim kućama i u što boljim uvjetima, više ćete ih usrećiti: Svaka promjena u njihovim navikama za njih je uzrok emotivnog šoka.
  • Poduprite njihove kontakte s djecom i mladima: Svi će uživati.
  • Pustite ih da što više uživaju u zdravoj slobodi koja im je ostala: izlaziti, baviti se nečim, zabavljati se, uzgajati cvijeće i gajiti sjećanja.
  • Ljubite ih onako kako biste željeli biti ljubljeni vi kad jednog dana zauzmete njihovo mjesto.