Standardi kvalitete

Svrha uvođenja standarda je osuvremenjivanje sustava socijalne skrbi, razvoj i širenje mreže sustava prema korisnicima, unapređivanje kvalitete socijalnih usluga i kvalitete stručnog rada.

Dom za starije i nemoćne osobe Metković - Standardi kvalitete

Uvođenje standarda kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi

Sustav socijalne skrbi prolazi kroz promjene koje obilježavaju pomak prema aktivnoj socijalnoj državi. U razdoblju od 2008. do 2010. godine izrađeni su standardi kvalitete kao dogovoreni izraz mjere kvalitete pruženih socijalnih usluga. Ciljevi tih standarda su definiranje okvira za pružanje kvalitetnih usluga korisnicima te veća učinkovitost procjene kvalitete usluga.

Svrha uvođenja standarda je osuvremenjivanje sustava socijalne skrbi, razvoj i širenje mreže sustava prema korisnicima, unapređivanje kvalitete socijalnih usluga i kvalitete stručnog rada. Oni podrazumijevaju propisanu razinu koju socijalne usluge moraju dosegnuti i prema njima se mjere postignuća. Ukratko, standardi su skup mjerljivih i provjerljivih kriterija, a ne nacrt zakona socijalne skrbi. Daju jasne smjernice stručnog rada, usmjeravaju pružanje usluga na korisnika te osiguravaju jednak odnos prema svim građanima. Standardi obuhvaćaju 15 općih standarda s pripadajućim pokazateljima i 10 dodatnih standarda (za pružatelje usluga koji osiguravaju izvanobiteljsku skrb za djecu i mladež te za odrasle).


U smislu standardizacije, prvi su koraci unutar naše ustanove bili sljedeći:

  • donošenje odluke o uvođenju standarda te imenovanje voditelja i tima za kvalitetu
  • obuka tima za kvalitetu
  • proces samoprocjene


Trenutačno je u tijeku izrada izvješća o usklađenosti sa standardima kvalitete. Pred nama je velik posao te nas još očekuje:

  • izrada plana poboljšanja te definiranje rokova i imenovanje odgovornih osoba
  • provedba plana poboljšanja
  • proces provjere i procjene objektivnosti izvješća od strane nadležnih tijela
  • priprema za vanjsku reviziju

HACCP sustav

Haccp certifikat

Zakonodavstvo u području sigurnosti hrane propisuje obvezatnu uspostavu sustava samokontrole temeljenih na HACCP načelima za sve subjekte u poslovanju s hranom. Cilj uspostavljenih sustava jest prevencija i smanjenje rizika od potencijalnih opasnosti na minimum te stavljanje zdravstveno ispravne hrane na tržište.

Kontinuirano nadziranje kritičnih kontrolnih točaka i provođenje korektivnih mjera pridonosi navedenom cilju, ali uspostava učinkovitog sustava samokontrole moguća je jedino ukoliko su prethodno uspostavljeni preduvjeti.

Naš Dom ima suvremeno opremljenu kuhinju s pripadajućim prostorijama, ali kako bismo se u potpunosti uklopili u HACCP sustav, moramo nabaviti još neke strojeve, primjerice, perilicu povrća, sjeckalicu i sušilicu te spremnike za prijevoz hrane. Također je potrebno voditi niz zapisnika i kontrolnih popisa, što smo već počeli provoditi pa ćemo se u veoma kratkom roku u potpunosti uklopiti u ovaj sustav, odnosno u europske standarde.