Posjete korisnicima

Od dana 18. 05. 2020. godine prema naputcima HZJZ i nadležnog Ministarstva dopuštene su posjete korisnicima uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera. Posjete korisnicima će biti omogućene svaki dan u vremenu od 13.00 do 14.00 sati, uz prethodnu telefonsku najavu na broj mob. 098 714 402 ili 696 411. UPUTA PRILIKOM POSJETA KORISNICIMA: – Posjete pokretnim korisnicima će biti omogućene u vanjskom prostoru Doma, uz poštivanje propisane socijalne distance – Posjete teže pokretnim korisnicima odvijati će se u prostoru boravka ili hodnika, uz poštivanje propisane socijalne distance – Posjete nepokretnim korisnicima odvijati će se u sobi korisnika, uz ograničenje na samo jednog posjetitelja u trajanju od 10 – 15 minuta. – Potrepštine koje posjete osobno donesu korisnicima biti će zadržane te će proći 3-dnevnu „karantenu“ nakon čega će se uručiti korisniku. Svaki posjetitelj mora u Dom doći sa zaštitnom maskom i obavezno dezinficirati ruke na ulazu u Dom. Također, svakom posjetitelju će biti izmjerena temperatura na ulazu u Dom te će biti obvezan potpisati Izjavu da nema simptome COVID- 19, da nije u samoizolaciji i da njegovi ukućani nemaju respiratorne simptome.

Ravnateljica Vjekoslava Soldo, mag. rehab.educ.