Stručna tijela doma

Stručno vijeće

Stručno vijeće Doma čine svi stručni radnici, koje raspravlja i daje ravnatelju i Upravnom vijeću mišljenja i prijedloge o ustroju Doma, stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Doma, utvrđivanju programa stručnog rada, potrebama stručnog usavršavanja i drugim stručnim pitanjima vezanim za rad Doma.
Stručno vijeće Doma sastaje se jednom mjesečno, a i češće ako bude potrebno.

Stručni tim

Stručni tim Doma djeluje u sastavu: rehabilitator, socijalni radnik i radni terapeut. Po potrebi se uključuju i ostali stručni radnici.
Stručni tim izrađuje individualne planove podrške za svakog korisnika, te prati njihovu realizaciju.

Komisija za prijem i otpust korisnika

Komisiju za prijem i otpust korisnika čine socijalni radnik Doma, rehabilitator, fizioterapeut, medicinska sestra i socijalni radnik Centra za socijalnu skrb Metković.
Osoba se u Dom može smjestiti na vlastiti zahtjev ili putem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb. Zahtjevi se evidentiraju i idu na listu čekanja. Po ukazanom mjestu, Komisija uvidom u dokumentaciju, donosi odluku o prijemu korisnika. Svaka osoba koja je predala zahtjev za smještaj ima mogućnost uvida u listu čekanja i informaciju o podnesenom zahtjevu.

Skip to content