O nama

Dom za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković osnovan je 10. studenog 2003. godine Rješenjem Ministarstva rada i socijalne skrbi. Osnivač doma je Republika Hrvatska, te je kao takav upisan u Upisnik ustanova socijalne skrbi 10. siječnja 2005. godine.

Dom djeluje kao javna ustanova i obavlja svoju djelatnost u skladu i na način određen Zakonom o socijalnoj skrbi i drugim propisima, statutom, drugim općim aktima doma i pravilima struke.

Dom za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković nalazi se u blizini centra grada. Objekt je građen u obliku slova H, te su sve etaže međusobno povezane stubištem, dok se 2 dizala za korisnike nalaze u dijelu zapadnog krila zgrade.
Oko Doma nalazi se travnato zemljište, s mogućnošću prilaza prijevoznim sredstvima. Za pristup objektu izgrađene su prilazne rampe koje omogućavaju nesmetan dolazak vozila i nesmetano kretanje osoba u invalidskim kolicima.

Skrb o našim korisnicima možemo podijeliti na dva oblika:

  1. Institucionalna skrb koja se ostvaruje kroz dugotrajni smještaj za odrasle osobe s invaliditetom i starije i teško bolesne odrasle osobe.
  2. Izvaninstitucionalna skrb koja se odnosi na pružanje usluge boravka i psihosocijalne podrške djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima.

Kapacitet Doma je 56 korisnika na dugotrajnom smještaju ( 36 starijih i teško bolesnih osoba, 20 osoba s tjelesnim,intelektualnim i osjetilnim oštećenjima), te 36 osoba s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima uključenih u uslugu boravka.
Korisnici se primaju temeljem Rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb ili privatnim zahtjevom. Zahtjevi se zaprimaju i stavljaju na listu čekanja.
Korisnici sudjeluju u grupnom i individualnom radu, u skladu sa svojim potrebama. Organizirano se provode slobodne aktivnosti, društvene igre, odlasci u šetnje i sl.
U okviru rada ustanove brine se o cjelokupnom psihofizičkom zdravlju svih korisnika. Uz izabranog liječnika uključuju se vanjski suradnici, specijalist psihijatar,fizijatar i neurolog.

Kao ustanova nastojimo biti aktivan član lokalne zajednice, te surađujemo sa školama, vrtićem, udrugama i sl.

Misija

Podizanje kvalitete života starijim i teško bolesnim osobama, te djeci i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima kroz programe dugotrajnog i privremenog smještaja, poludnevnog i cjelodnevnog boravka i psihosocijalne podrške. Uloga naše ustanove je osigurati svim korisnicima temeljna ljudska prava što uključuje pravo na život u zajednici uz osiguran pristup svim neophodnim socijalnim uslugama i društvenim sadržajima, koje im omogućuje punu socijalnu uključenost uz primjerenu kvalitetu življenja.

Vizija

Razvijanje novih oblika pružanja socijalnih usluga, razvijanje preventivnih programa, te pružanje usluga u obiteljskom okruženju. Uključivanje korisnika u širu zajednicu kako bi postali ravnopravni i uvažavani članovi sredine u kojoj žive.

Skip to content