Djeca i odrasle osobe s invaliditetom

Usluga rane intervencije

Usluga rane intervencije pruža se djeci do tri godine te uključuje individualan rad s korisnikom.

Usluga psihosocijalne podrške

Usluga individualne psihosocijalne podrške uključuje:

 • Vježbe orijentacije i kretanja u prostoru
 • Vježbe svakodnevnih vještina
 • Odgoj i edukacijska rehabilitacija

Usluga grupne psihosocijalne podrške uključuje:

 • Vježbe svakodnevnih vještina
 • Odgoj i edukacijska rehabilitacija
 • Glazbene aktivnosti
 • Likovne aktivnosti

Usluga boravka

Usluga boravka pruža se kroz poludnevni ili cjelodnevni boravak te uključuje:

 • Njegu i brigu o zdravlju
 • Socijalnu rehabilitaciju
 • Radne aktivnosti
 • Fizikalnu terapiju
 • Radnu terapiju
 • Glazbene aktivnosti
 • Likovne aktivnosti

Usluga dugotrajnog smještaja

Usluga dugotrajnog smještaja uključuje:

 • prehranu koja obuhvaća četiri obroka dnevno u skladu s utvrđenim normativima. Također se ovisno o specifičnosti bolesti starije osobe nudi i dijetalna prehrana koja je nadopunjena s dva međuobroka.
 • brigu o zdravlju i njega za korisnike koji se smještavaju na stambeni ili stacionarni dio ovisno o njihovom funkcionalnom stanju. Medicinska skrb osigurana je 24 sata dnevno, pod nadzorom izabranih liječnika obiteljske medicine.
 • socijalni rad i socijalna rehabilitacija u ustanovi odvija se kroz individualni i grupni rad s korisnicima smještaja koji obuhvaća: pripremu korisnika za smještaj, izrada socijalne anamneze, priprema za rad Komisije za prijam i otpust korisnika. Integracija korisnika u domsku sredinu provodi se uz primjenu metoda i tehnika stručnog rada. Posao socijalnog radnika u domu obuhvaća i suradnju s obiteljima te s raznim ustanovama i drugim sudionicima u lokalnoj zajednici koji mogu doprinijeti zadovoljenju potreba i ostvarivanju prava korisnika Doma.
 • radne aktivnosti i organizirano provođenje slobodnog vremena
 • radnu terapiju
 • fizikalnu terapiju
 • glazbene aktivnosti
 • likovne aktivnosti
 • održavanje higijene prostora, opreme i rublja. Higijena prostora i opreme održava se svakodnevno. Posteljno rublje i odjeća korisnika redovito se peru i glačaju u praonici i glačaonici Doma za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković.
Skip to content